Natural Phenomena Series

Stoneware with magnesia glaze (2021)